صفحه اصلی / جعبه همبرگر

جعبه همبرگر داخل سالن
کد: HI1

طول :14.5 cm عرض : 8 cm ارتفاع : 9 cm

مشاهده جزئیات
جعبه همبرگر بیرون بر
کد: Ho1

طول :12 cm عرض : 12 cm ارتفاع : 8 cm

مشاهده جزئیات
جعبه همبرگر بیرون بر
کد: Ho2

طول :14 cm عرض : 14 cm ارتفاع : 10 cm

مشاهده جزئیات
جعبه همبرگر بیرون بر
کد: Ho3

طول :14.5 cm عرض : 14 cm ارتفاع : 7.5 cm

مشاهده جزئیات
جعبه همبرگر بیرون بر
کد: Ho4

طول :15 cm عرض : 15 cm ارتفاع : 7 cm

مشاهده جزئیات
جعبه همبرگر بیرون بر
کد: Ho5

طول :13 cm عرض : 8 cm ارتفاع : 13 cm

مشاهده جزئیات


© 2019 shcbco . All rights reserved | Design by gnbweb