صفحه اصلی / جعبه های فست فود با طرح عمومی

طرح عمومی جعبه پیتزا پیکو - دلیشز
کد: DPK1

طول :14.5 cm عرض : 14.5 cm ارتفاع : 5 cm

مشاهده جزئیات
طرح عمومی جعبه پیتزا یک نفره - دلیشز
کد: DPS1

طول :23 cm عرض : 22.5 cm ارتفاع : 3.5 cm

مشاهده جزئیات
طرح عمومی جعبه پیتزا یک نفره- کتی
کد: KPS2

طول :23.5 cm عرض : 23 cm ارتفاع : 4 cm

مشاهده جزئیات
طرح عمومی جعبه پیتزا یک نفره- آشپز
کد: MPS2

طول :23.5 cm عرض : 23 cm ارتفاع : 4 cm

مشاهده جزئیات
طرح عمومی جعبه ی کنتاکی
کد: YKO3

طول :12 cm عرض : 12 cm ارتفاع : 8 cm

مشاهده جزئیات
طرح عمومی جعبه پیتزا یک نفره-یامی
کد: YPS2

طول :23.5 cm عرض : 23 cm ارتفاع : 4 cm

مشاهده جزئیات


© 2019 shcbco . All rights reserved | Design by gnbweb