صفحه اصلی / ظرف غذا

جعبه ماهی
کد: DO1

طول :36.5 cm عرض : 20 cm ارتفاع : 3.5 cm

مشاهده جزئیات
جعبه کباب
کد: Do2

طول :36.5 cm عرض : 14 cm ارتفاع : 3.5 cm

مشاهده جزئیات
جعبه ظرف غدا کباب
کد: Do3

طول :21 cm عرض : 14 cm ارتفاع : 7 cm

مشاهده جزئیات
ظرف غذا
کد: DO4

طول :25 cm عرض : 19.5 cm ارتفاع : 6.5 cm

مشاهده جزئیات
جعبه ظرف غدا کباب
کد: DO5

طول :35 cm عرض : 24.5 cm ارتفاع : 7 cm

مشاهده جزئیات


© 2019 shcbco . All rights reserved | Design by gnbweb