صفحه اصلی / جعبه پیتزا / نمونه جعبه های پیتزا مستطیلی

جعبه پیتزا مستطیلی
کد: PR1

طول :28 cm عرض : 22 cm ارتفاع : 4 cm

مشاهده جزئیات
جعبه پیتزا مستطیلی
کد: PR2

طول :30 cm عرض : 21 cm ارتفاع : 4 cm

مشاهده جزئیات
جعبه پیتزا مستطیلی
کد: PR3

طول :26 cm عرض : 20 cm ارتفاع : 4 cm

مشاهده جزئیات


© 2019 shcbco . All rights reserved | Design by gnbweb